Maszyna aż do barwienia włókien – łatwa identyfikacja wielu włókien optycznych

Co owo jest odbiornik EMI i czym jest architektura do badań EMI?

Odbiornik pomiarowy (analizator widma bądź odbiornik EMI) jest jednym z w najwyższym stopniu wartościowych urządzeń dostępnych w laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) bądź w ośrodku inżynieryjnym. Odbiorniki pomiarowe różnych typów są używane aż do wykrywania tudzież rozwiązywania problemów EMI, które cyklicznie pojawiają się we wczesnych etapach fazy rozwoju http://www.blazejowski.pl produktu. Po wprowadzeniu przy użyciu całość projektowy wszystkich poprawek EMI, odbiorniki pomiarowe są wykorzystywane do przeprowadzania testów certyfikacyjnych pełnej zgodności przed wysłaniem gotowego produktu do klienta. Dowiedzmy się więcej o tych urządzeniach.

Przeznaczenie odbiornika pomiarowego

Aby zoczyć promieniowane zaś przewodzone emisje generowane za pomocą akcesoria elektroniczny, odbiorniki EMI ewentualnie analizatory widma są używane w połączeniu spośród odpowiednimi kablami zaś przetwornikami (antena, LISN, próbnik pola E/H, itp.).

Te odbiorniki pomiarowe zaś analizatory widma, podobnie jak oscyloskopy, są podstawowymi przyrządami aż do przeglądania sygnałów RF. Z drugiej strony, w samej rzeczy gdy urządzenie odbiorcze pomiarowy patrzy na sygnały w dziedzinie częstotliwości, oscyloskopy patrzą na sygnały w dziedzinie czasu.

W rezultacie, rozmiar sygnału RF na skali pionowej natomiast częstość sygnału RF na skali poziomej są pokazywane za pomocą odbiornik EMI względnie analizator widma.

Co to jest ankieta EMI/EMC?

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) odnosi się aż do zdolności urządzenia elektronicznego aż do funkcjonowania w środowisku elektromagnetycznym bez zakłóceń http://www.soski.pl albo wpływu innych urządzeń elektronicznych w tej przestrzeni. Badanie EMC jest w ogóle podzielone na dwaj rodzaje:

Emisje – owo zaburzenia elektromagnetyczne emitowane przy użyciu urządzenie elektroniczne, które mogą być przyczyną zakłócenia lub awarie w innym urządzeniu elektronicznym w tym samym środowisku.
Odporność/wrażliwość – Odporność to zręczność sprzętu elektronicznego do prawidłowego działania w środowisku elektromagnetycznym bez napotykania zakłóceń w wyniku emisji spośród innego urządzenia elektronicznego.

Charakter badanego urządzenia, jego zarezerwowanie tudzież ograniczenia prawne regulujące jego użytkowanie mają waga na tok modus EMC. Badania EMC mogą symulować następujące zjawiska elektromagnetyczne:

Pola magnetyczne, podczas gdy te emitowane z wykorzystaniem linie elektryczne
Obniżenie napięcia w wyniku przerwy w dostawie prądu bądź innej przerwy w dostawie energii elektrycznej.
Wyładowania atmosferyczne spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi
Szum elektromagnetyczny, kto jest również przewodzony, kiedy natomiast emitowany
Elektryczność statyczna http://www.krzepkowski.pl powoduje wyładowania elektrostatyczne.

Dlaczego pożądane byłoby przeprowadzać testy EMI?

Istnieje mrowie czynników, które powodują, iż strategia EMI są odkładane na wystarczy projektu. Pierwszym spośród nich jest pozorna pasztet w przeprowadzeniu tego typu badań. Istnieją tymczasem wyspecjalizowane laboratoria, które dysponują niezbędnym sprzętem http://www.rorat.pl tudzież personelem, jaki służy pomocą.

Innym częstym błędnym przekonaniem jest to, iż zasilacze są głównym źródłem problemów EMC zaś iż gdyby zasilacz przejdzie pozytywnie testy w trybie autonomicznym, to system, do którego jest podłączony, oraz przejdzie je pozytywnie. To nie działa w ów sposób, dlatego że zasilacze służą właściwie w charakterze „posłaniec” aniżeli zalążek problemów EMC.

Pozostaje coraz temat kosztów. Wprowadzanie modyfikacji do projektu w miarę zbliżania się aż do produkcji jest w dużym stopniu http://www.wlazly.pl bardziej kosztowne aniżeli generowanie tego na wcześniejszym etapie procesu. Również wartość wcześniejszych testów przesiewowych jest w dużej mierze dolny aniżeli wartość pełnowymiarowych testów certyfikacyjnych. Im wprzódy wykryje się problemy, tym mniej kosztowne są ich naprawy.